Kesäyliopistot

Mitä opintoja kesäyliopistossa kannattaa suorittaa?

Kesäopiskelu kannattaa

Moni aloittaa kesäyliopiston, kun jatkokoulutuspaikka on vielä avoinna. Tällöin kesäyliopistojen tarjonta saattaa vain hämmentää mieltä lisää, etenkin jos oman alan löytyminen ja oma juttu ei ole vielä kirkkaasti mielessä. Haluammekin jakaa muutamia perusperiaatteita, millaisia opintoja voit aivan hyvin käydä kesän aikana kesäyliopistosi opintotarjonnasta, riippumatta siitä, mille alalle olet suuntaamassa yliopistourallasi.

Näistä kursseista on hyötyä alalla kuin alalla

Useimmiten ihmiset haluavat pohtia, että mistä opinnoista olisi mahdollisimman paljon hyötyä tulevaisuudessa, ja millä saisi mahdollisesti hyväksiluettua opintoja tulevaisuudessa. Tämä onkin varsin luonnollinen ajatus maksullisten opintojen osalta, kävitpä niitä sitten kansalaisopiston, kesäyliopiston tai jonkin muun koulutustahon kautta.

Jos et ole vielä ollenkaan varma siitä, mille alalle aiot suunnata, ei ehkä sitten kannata aloittaa kaikista eniten erikoista vista opinnoista. Tietenkin näistäkin voi olla hyötyä, mikäli haluat etsiä niiden avulla omaa juttuasi, ja pohtia mikä sopii juuri sinulle. Kuitenkin, varma valinta kesäopintojen osalta, minkä saat hyväksiluettua missä vain, on niin sanotut metodiopinnot.

Ne opettavat keskeisiä tutkimustapoja ja tutkimuksellisia suuntauksia, joita hyödynnetään yliopistoissa alalla kuin alalla. Karkeasti eri tutkimustyypit voidaan jakaa määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen. Määrällinen tutkimus tarkotitaa esimerkiksi kyselytutkimusta, johon osallistuu suuri joukko ihmisia. Laadullinen tutkimus sen sijaan pureutuu syvemmin jonkin tietyn ilmiön tutkimiseen, ja se voi tarkoittaa esimerkiksi muutaman ihmisen haastattelua perinpohjaisella, spesifillä, pitkällä haastattelulla.

Tutkimustyylejä on monia

Äskeiset esimerkit laadullisesta ja määrällisestä tutkimuksesta kertovat karkasti laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eroista. Näiden molempien sisällä, etenkin laadullisessa tutkimuksessa, on kuitenkin pilvin pimein useita eri tutkimusmenetelmiä ja -tyylejä. Juuri näihin pääsetkin tutustumaan ja opettelemaan tutkimuksen teon perusteita metodiopintojen parissa. Nämä ovat kuitenkin edessäsi yliopisto-opintojesi alussa, sillä onhan luonnollisesti tieteen harjoittamisen ja tutkimuksen tekemisessä tärkeintä osata perusteet ja periaatteet tutkimuksesta. Nämä opinnot vaaditaan suoritettavaksi läherstulkoon alalla kuin alalla, joten saat myös vähennettyä työtaakkaasi, mikäli opiskelupaikka aukeaa. Tietenkään pelkkä hyväksiluku ei ole tavoite, vaan asioiden ja sisäistäminen ja oppiminen. Nämä tiedot ovat sellaisia, joita tulet varmaasti tarvitsemaan läpi koko yliopistourasi.

Mitä kannattaa opiskella?

Perusteet ja omavalintainen syventyminen

Opinnot sisältävät perusteet määrällisestä tutkimuksesta, sekä hieman syväluotaavammaan katsauksen useiten määrällisessä tutkimuksessa käytettyyn ohjelmaan: SPSS:ään. Laadullisen tutkimuksen osalta sen sijaan ensin kahlataan läpi melko suurpiirtiesesti tunnetuimmat laadullisen tutkimuksen suuntaukset. Tämän jälkeen opiskelijat voivat usein valita, mihin laadullisen tutkimuksen suuntaukseen he haluavat erikoistua, tai mistä haluavat enemmän tietoa. Tämä olisi tietenkin järkevä valita sen mukaan, millä menetelmällä haluaa itse tehdä tutkimuksen, jotta siitä olisi suorin hyöty. Ensimmäinen suurempi tutkimus on opiskelijoilla pääsääntöisesti kolmantena vuonna, nimittäin kandidaatin tutkielma. Jos et kuitenkaan menetelmä- eli metodiopintoja suorittaessasi vielä tiedä yhtään, mitä menetelmää haluat itse käyttää, ei minkään opettelusta ole muuta kuin hyötyä jatkossa. Tieto eri menetelmien soveltuvuuksista ja piirteistä on aivan yhtä arvokasta tietämystä, ja ken tietää, missä vaiheessa siitä on tulevaisuudessa hyötyä.