Kesäyliopistot

Mihin vaatimuksiin loputtomien vaihtoehtojen nyky-yhteiskunnassa tulisi vastata?

aivot

Tietotyötä löytyy yhä enemmän laidasta laitaan, niin monenlaisesta sisällöntuotannosta tieteellisen tutkimuksen tekemiseenkin. Näin teknologian murroksen aikaan yhteiskuntarakenteet muuttuvat, ja uudet työnkuvaukset ja yhteiskunnan odotukset voivat olla hyvinkin erilaisia kuin vain 20 vuotta sitten. Etenkin vanhemmalle sukupolvelle, joka on tottunut ajatukseen työurasta yhden, tai korkeintaan kahden, toimijan listoilla, voi ajatus töiden projektiluontoisuudesta, tai kotoa käsin työskentely kuulostaa oudolta.

Nykyään on teknologian, internetin ja sosiaalisen median kautta syntynyt jos jonkinmoisia urapolkuja, joita ennen ei olisi osattu edes kuvitella. Nuoria muuttaa ulkomaille, tai perustaa Youtube-kanavan itselleen luodakseen uraansa tätä kautta. Monet bloggaa tai pitää videoblogia eli vlogia, kertoen esimerkiksi elämäntyylistään. Heidän rahoittajinaan toimii tällöin usein erilaiset sponsorit, jotka haluavat yhteistyössä tuotteitaan näkyville näihin blogeihin. Tässä on kuitenkin omat riskinsä, sillä seuraajien ja ihmisten kiinnostuksen määrä on aina epävarmaa. Tuntemattoman, tavallisen ihmisen videoista voi yhtäkkiä muodostua maailmanlaajuinen nettihitti, ja seuraavana päivänä se onkin jo unohdettu. Nyky-yhteiskunta on siis teknologian myötä myös erittäin hektinen, ja ihmisten keskittymiskyky ei paljoakaan kultakalasta tunnu eroavan.

Tekoälyn kehittyminen tulevaisuudessa tulee varmasti myös muovaamaan lähes kaikkia ammatteja ainakin jossain määrin. Kuitenkaan ihmisyyden ja inhimillisyyden tärkeyden merkitys ei toivottavasti vielä hetkeen katoa. Subjektiivisuutta ja uniikkiutta kun koneisiin ei ainakaan vielä osata koodata, samalla lailla kuin se jokaisessa ihmisessä esiintyy.paint

Tulevaisuudessa toivottavasti korostuisikin subjektiivisuuutta ja ihmisyyttä korostavien asioiden tärkeys, kuten filosofia, antropologia, taiteet sekä psykologia. Vaikka tällä hetkellä puhutaan myös ihmisten ylikoulutuksesta, mutta tulevaisuudessa nimen omaan kykymme kritisoida ja käsitellä tietoa oman, täysin omanlaisemme maailmankatsomuksemme ja käsitystemme kautta voimme tehdä akateemisesta koulutuksesta merkityksellisen tulevaisuutta ajatellen.

Erityisen tärkeää on löytää oma juttunsa, joka itseä motivoi. Onnellisuutta kohti pääsee todennäköisesti, kun pyrkii elämään omien sisäisten arvojensa ja haaveidensa mukaisesti. Kuitenkin akateemisen koulutuksen keskeinen oppi, eli kriittinen ajattelutapa ja kyseenalaistaminen ,sekä useiden näkökulmien ymmärtäminen, muttei välttämättä hyväksyminen, on varmasti hyödyllistä niin nykypäivänä, kuin tulevaisuudessakin. Uskalla siis suunnata kohti omia unelmiasi, älä noudata uria, joita sinulle ulkopäin asetetaan. Hae juuri sinne opiskelemaan mikä kuulostaa hullulta mutta parhaalta, lähde työelämään, tai hyppää freelancerin elämään, mikä tahansa tuntuu sinulle oikealta ratkaisulta nyt. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tietä.