Kesäyliopistot

Kesäyliopistot Suomessa

Opiskelu kesäyliopistossa on vuosi vuodelta yleisempää Suomessa. Suosiosta kielii myös kesäyliopistojen määrä. Suomessa on yhteensä noin 30 eri kesäyliopistoa, jossa voi opiskella avoimen yliopiston sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä saada lisäksi ammatillista täydennyskoulutusta sekä eri kielten ja taide- ja kulttuurialojen koulutusta. Tämän lisäksi kesäyliopistot tarjoavat usein abi- ja lukiolaiskursseja eri pääsykokeita varten. Koulutus tapahtuu usein esimerkiksi työn tai muun opiskelun ohella, eikä näin ollen täysipäiväisesti. Tämän lisäksi kesäyliopistot tarjoavat räätälöityjä koulutusratkaisuja myös yrityksille sekä eri organisaatioille. Vaikka kesäyliopiston nimi viittaa kesän aikaiseen opiskeluun, tarjoaa kesäyliopistot opintoja sekä erilaisia kursseja usein läpi vuoden.

Suomesta löytyvät muun muassa seuraavat kesäyliopistot: Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Hangön sommaruniversitet, Helsingin seudun, Hämeen, Jyväskylän, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson, Lapin, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Porin, Päijät-Hämeen, Savonlinnan, Tampereen, Turun, Vaasan sekä Snellman-kesäyliopisto. Kesäyliopistojen koulutustarjonta riippuu oppilaitoksesta ja lähimpään kesäyliopiston koulutustarjontaan voi tutustua Suomen Kesäyliopistot ry -sivustolla tästä.

Suomen Kesäyliopistot ry toimii kesäyliopistojen valtakunnallisena yhteisorganisaationa. Yhdistyksen tavoitteena on yhteisten asioiden hoito sekä kesäyliopistojen toimintaedellytysten parantaminen. Yhdistys edustaa kesäyliopistoja ja pitää siten yhteyttä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöön, eduskuntaan sekä muihin poliittisiin päättäjiin, valtion aluehallinnon sekä kuntien viranomaisiin sekä muihin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Yhdistys on toiminut vuodesta asti. Yhdistyksen visiona on se, että kesäyliopistot olisivat kiinteä osa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulutoiminnan kokonaisjärjestelmää ja ne järjestäisivät yleissivistävää sekä työelämälähtöistä osaamisen kehittämiseen tähtäävää koulutusta. Yhdistyksen missiona se, että kesäyliopistot toimisivat ympäristönsä henkisen ja aineellisen hyvinvoinninn edistäjinä ja ylläpitäjinä tarjoten sivistyksellisiä ja ammatillisia koulutuspalveluita eri asiakasryhmille.

Jos siis olet kiinnostunut tietämään enemmän kesäyliopistossa opiskelusta, lisätietoa opiskelusta sekä opintotarjonnasta kannattaa lukea Suomen Kesäyliopistot ry -sivustolta, jossa on listattuna kaikki suomen kesäylipistot sekä niiden opintotarjonta.