Kesäyliopistot

Kesäyliopistosta eväitä työelämään

Työelämä muuttuu jatkuvasti vaativammaksi. Moni saattaa kokea että heidän aikanaan opiskelemat asiat ovat auttamattomasti vanhentuneita, tai että heidän tietotaitonsa ei enää riitä täyttämään koventuneita vaatimuksia.

Tässä apuun tulevat Kesäyliopistojen työelämälle räätälöidyt kurssit,jotka auttavat jo työelämässä olevia olemaan entistä luovempia, tuottavampia ja tehokkaampia. Todella usein työnantaja haluaakin osallistua työntekijän kurssimaksuihin, sillä onhan tämä selkeä panostus ja investointi työnlaatuun ja tehoon.

Työntekijöille räätälöidyt kurssit ovat varta vasten muotoiltu sellaisiksi että niihin on aikuisen ja jo työelämässä olevan helppoa ja vaivatonta osallistua. Toki useimmissa tapauksissa myös työnantajan puolelta löytyy tämän kaltaisissa asioissa joustoa.

Tarjolla on todella monipuolinen ja tasokas opetustarjonta, joka kattaa useita eri aloja ja aiheita. Todella monet jotka työskentelevät varsinkin julkis-, talous-ja valtionhallinnossa ovat saaneet runsaasti hyötyä Kesäyliopistojen kurssitoiminnasta. Toki täytyy muistaa että työnantajan tulee kuitenkin keskustella asiasta yhdessä työntekijän kanssa ja kummankin tulee olla samaa mieltä kurssin tavoitteista ja odotuksista joita se lataa työntekíjän urakehitykselle ja työpanokselle.

Usein tämänkaltaiset opinnot on järjestetty monimuoto opintoina, joka tarkoityta sitä että opiskelijalla on sekä etä-että itseopiskelua. Opiskelua rytmittävät kuitenkin tehtävien palautukset, sekä tenttipäivät, jotka ovat kaikille opiskelijoille yhteisiä tapahtumia. Näissä yhteisissä tapahtumissa opiskelijoilla on myös hyvä tilaisuus päästä verkostoitumaan ja saamaan erilaista näkökantaa muilta jotka kenties joutuvat työssään käyttämään samankaltaisia tietoja.