Kesäyliopistot

Kesäyliopistoon Etelä-Koreaan

Kesäyliopisto opiskelu alkaa olla suhteellisen tunnettua, mutta harva tietää että Kesäyliopiston kursseja voi mennä suorittamaan myös ulkomaille. Tarjolla on lukuisia Exchange kumppaneita, joiden kautta opiskelijoilla on mitä mahtavin tilaisuus päästä helposti haluamaansa maahan vaihtoon.

Tässä kirjoituksessa kerrommekin kokemuksia ja tietoja Etelä-koreassa sijaitsevasta Kesäyliopistosta, ja sitä oliko käysyt kurssit hyödyllisiksi koettu ja suosittelisiko opiskelija niitä muille oman kokemuksensa perusteella.

Kerromme siis Etelä-Koreassa sijaitsevasta Kesäyliopistosta nimeltään Hankuk University for Foreign Students. Tämä on yksi niistä monista vaihtoehdoista, joita ulkomaanvaihdosta kiinnostuneet Kesäyliopiston opiskelijat voivat pistää harkintaan. Kokemukset täällä opiskelleilta ovat järjestään hyviä ja opetuksen taso on koettu sekä korkeaksi että erittäin monipuoliseksi. Opiskelijat jotka ovat opiskelleet täällä, ovat myös kokeneet että täällä käydyt kurssit ovat hyödyttäneet heitä heidän jatko opinnoissaan.

Tämä kyseinen yliopisto on kaiken lisäksi rankattu parhaimmaksi kieliä opettavaksi yliopistoksi vuonna 2013, joten ihan mistään tuntemattomasta opinahjosta ei tässä tapauksessa todellakaan ole kysymys. Tässä yliopistossa opiskelee päätoimisesti yhteensä 27 000 opiskelijaa ja sen kansainvälisyys ohjelma kattaa yli 90 eri maata.

Kesäyliopistotarjonnassa he ovat keskityyneet ensisijaisesti Korean kieleen ja kulttuuriin. Opiskelijalla on myös valittanaan lukuisa määrä muita kursseja, jotka käsittävät niin Korean ja koko Aasian politiikkaa, nyky-yhteiskuntaa ja kansainvälisiä suhteita.

Aivan ilmaista opiskelu tässä laadukkaassa Etelä-Korealaisessa Kesäyliopistossa ei ole, sillä opiskelija joutuu maksamaan kahdesta kurssista ja ekskursiomaksusta yhteensä 1790 euroa. Hinta voi äkkiseltään tuntua korkealta, mutta opieskelijat jotka ovat olleet kyseisillä kursseilla vannovat sen nimeen ja kertovat sen antaneen todella paljon sekä eri näkökulmia että korkeatasoista opetusta heille.