Kesäyliopistot

Kesäyliopiston suoritusten rekisteröinti

Opiskelijan suorittaessa opintoja kesäyliopistossa hyväksytysti, kirjataan ne automaattisesti opintorekisteriin. Kirjatut opinnot menevät aina sen yliopiston rekisteriin, jonka tutkintovaatimusten mukaisia ne ovat. Yleisesti ottaen opinnot kuitenkin siis kirjataan sen yliopiston rekisteriin jossa opiskelija opintojaan suorittaa.

Opiskelijan on helppoa ja kätevää seurata omia opintojaan opintorekisteristä, joka on tietenkin helposti saatavilla sähköisessä muodossa. Jokainen opinnot aloittava saakin heti alkuvaiheessa itselleen käyttöoikeudet opintorekisteriin.

Halutessaan opiskelija voi myös saada todistuksen opinnoista toimitettuna kotiin postin kautta. Tämän vaihtoehdon valitessaan, opiskelijan tulee olla yhteydessä kesäyliopistoon sähköpostitse ja pyytää todistusten lähettämistä.

Yleisesti ottaen tulostiedot suoritetuista tenteistä ovat opiskelijan saatavilla noin kahden viikon kuluttua tentin suorittamisesta. Vanhojen kurssien suoritustoditukset maksavat opiskelijalle yleensä 10 euroa per kurssi, mutta kuluvat ja edellisen vuoden kurssitodistukset ovat ilmaisia.

Opinnot ja niiden suoritukset arvioidaan yhtenäisellä arviointiasteikolla, joka on viisiportainen. Tämä tarkoittaa että 5 on erinomainen, 4 kiitettävä, 3 hyvä, 2 tyydyttävä, 1 välttävä ja 0 hylätty. Se että arvioinnit ovat yhtenäisiä jokaisella yliopistolla, antaa hyvän vertailupohjan opiskelijoiden tilanteeseen.

Se että opinnot on kirjattu ja dokumentoitu hyvin, on todella suuri etu jos opiskelija haluaa opiskella tutkintotavoitteisesti. Opistorekisterissä suoritetut opinnot myös säilyvät pitkään, joten sieltä niitä voi tarvitessa kysellä. Useissa kouluissa voikin hyväksilukea jo suoritettuja opintoja ja nopeuttaa näin opintojaan.