Kesäyliopistot

Kesäyliopisto – mahdollisuuksien markkinat!

Kesäyliopistoissa on mahdollisuus opiskella lukuisia eri aiheita ja siksi niiden valtva tarjonta kannattaakin todella käyttää hyväkseen. Kesäyliopistoja itsessään on olemassa Suomessa todella monia ja jokainen niistä tarjoilee laadukasta ja ympärivuotista koulutusta kaikille halukkaille.

Opiskelijoilla on mahdollisuus esimerkiksi päästä Avoimen korkeakouluopiskelun piiriin ja näin päästä esimerkiksi jatkamaan kesken jääneet opiskelut loppuun saakka. Keäsyliopistossa ei tunneta sellaisia seikkoja kuin esimerkiksi ikäraja, tai pääsykoe ja siksi se antaakin niin hyvän mahdollisuuden korkeatasoiseen koulutukseen suhteellisen helposti.

Moni on myös kokenut Kesäkauppakorkeakoulussa opiskelun hyvänä valmentautumisena varsinaisiin yliopisto opiskeluihin ja onkin näin päässyt keräämään sekä opiskelukokemusta kuin myös opintopisteitä itselleen.

Korkeakouluissa jo kirjoilla olevat, pystyvät nopeuttamaan opintojensa loppuun saattamista Kesäyliopistoissa tai voivat myös halutessaan lajeentaa omia opintojaan.

Vaikka Kesäyliopistossa ei olekkaan ikärajaa tai pääsykoetta, on sen opetus täysin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintovaatimusten mukaista, ja opintosuorituksilla on sama arvo kuin oppilaistosten vastaavilla suorituksilla.

Jo työelämässä oleville Kesäyliopisto antaa upean mahdollisuuden vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan ja nopeuttaa omaa urakehitystään oikein valittujen kurssien pohjalta. Koulutukseen opiskelija voi hakeutua joko omaehtoisesti tai työpaikan avustamana.

Tarjolla on myös yleissivistävää koulututa, kuten vaikkapa kielikursseja, ikääntyvien opintoja ja runsaasti erilaisia yleisöluentoja. Nämä kaikki antavat tiedonjanoisille runsaasti laadukasta ja ajankohtaista tietoa, jota voi hyödyntää lukuisilla eri osa alueilla omassa elämässään!

Kesäyliopistot sivu onkin halunnut avata näitä mahdollisuuksia ja kertoo kirjoituksissaan siitä miten, missä, milloin ja mitä kaikkea Kesäyliopistoissa voi opiskella.