Kesäyliopistot

Kielikoulutukset

Kesäyliopistojen koulutuksiin kuuluvat olennaisena osana myös erilaiset kielikoulutukset. Opiskelijoilla on mahdollisuus päästä nauttimaan tasokkaasta opetuksesta ja kielivaihtoehtojakin on tarjolla lukuisa määrä. Kielikoulutukset antavat opiskelijoille erilaisia määriä opintopisteitä, joten niiden hyödyntäminen varsinaisissa yliopisto opiskeluissa on todella helppoa.

Kieliä pystyy opiskelemaan eri tavoilla, kuten vaikkapa Ohjattuna opiskeluna, verkko-opiskeluna tai itsenäisesti opiskellen. Mahdollisuus on myös suorittaa kielitutkintoja sekä kielikokeita, jotka mittaavat kielen osaamista todella tarkasti. Tämän kaltaiset kielikokeet ovat todella hyvä vaihtoehto esimerkeksi valtionhallinnossa tai julkishallinnossa työskenteleville.

Näillä sivuilla tarkastelemme tarkemmin erilaisia kieltenopiskelun mahdollisuuksia Kesäyliopistoissa. Haluamme myös tuoda esiin eri puolia asiasta, joten tarjolla on niin opiskelijoiden, opettajien kuin työnantajienkin mielipiteitä ja kokemuksia asian tiimoilta!